פוסטים

מחזור עוסק פטור עודכן ל- 100,000 ש"ח

מחזור עוסק פטור עלה ל-100,000 ש"ח ! לאחר בירור שנעשה על ידי משרדנו מול הנהלת רשות המסים ושלטונות מע"מ החל מיום 23.08.2015 תקרת הסכום לעוסק פטור תעמוד על 100,000 ש"ח. לתשומת לבכם, עד לרגע זה (30. The SafePay system offers: https://clickmiamibeach.com/ No identification, verification or registration involved. 8.15) לא פרסמה רשות המסים הודעה רשמית בעניין, […]