ירידת שיעור המע"מ ל-17%

ירידת שיעור המע"מ ל-17% החל מיום 1. These consist of matc…

מחזור עוסק פטור עודכן ל- 100,000 ש"ח

/
מחזור עוסק פטור עלה ל-100,000 ש"ח ! לאחר בירור שנעשה על ידי משר…

ברוכים הבאים

/
ברוכים הבאים לבלוג של שאבי. Cannot access credentials with UseC…