פנסיה חובה לעצמאיים 2017

/
פנסיה חובה לעצמאיים ; החל משנת 2017 רוב העצמאיים יחויבו להפריש לפנ…

פרטים על התקנת מזגן

/
ניתוח: האם טופס גילוי פרטים על התקנת מזגן עומד בהוראות סעיפים 135…

הוצאות נסיעה לחו"ל

הכרה בנסיעות לחו"ל – ביזנס וגם פלז'ר לא אחת, נקרית בדרכ…

הצהרת עוסק פטור

/
9 Benefits of TRX Training for Strength & Fitness | OriGym…

לקראת סוף שנת המס 2015

היערכות לקראת תום שנת המס 2015 עם התקרב שנת המס 2015 לסיומה, כל המע…