היערכות לקראת תום שנת המס 2015

עם התקרב שנת המס 2015 לסיומה, כל המעוניין לבדוק את החשבונות, לתכנן את סוף השנה ולבדוק את מצבו מבחינת מס הכנסה וביטוח לאומי מוזמן לפגישה אישית במשרדנו החדש ברחוב שמואל הנציב 5 נתניה (קומה א') או במושבים כפר הס וחרות בימים שני ורביעי. בנוסף, על כל לקוח לבצע מספר פעולות עד 31.12. כדי לסגור את השנה בבטחה ובחסכון מס מקסימלי! במאמר זה אנו מביאים תמציתם של הנושאים החשובים ביותר לסוף השנה האזרחית (שנת המס), אך כאמור, הם אינם מהווים תחליף לייעוץ אישי.

ספירת מלאי / עבודות בביצוע

יש לערוך ספירת מלאי ליום 31.12.15. את הספירה ניתן לערוך בטווח של 10 ימים לפני או אחרי המועד הקובע, תוך התאמת הקניות והמכירות לאותו היום. ספירת המלאי הינה לפי העלות או שווי השוק, הנמוך מביניהם!!! (חשוב לזכור זאת). כמו כן, יש לערוך רשימה של עבודות שביצוען טרם הסתיים. על הרשימה לכלול את כל העלויות וערך העבודה שהושקעו עד תום שנת המס.

קרן השתלמות

הפקדה של עד 7% מההכנסה ועד מקסימום 263,000 ₪ – סך הכל הפקדה מוכרת 18,410 ₪.

הטבת מס זו יכולה לחסוך לך עד 4,024 ₪ !

קרן פנסיה / קופת גמל / ביטוח מנהלים / ביטוח חיים

הסכום המקסימלי להפקדה הוא 16% מהכנסה מזכה שנתית של 208,800 ₪ ובסך הכל – 33,408 ₪.
אנו ממליצים להתייעץ עמנו באופן פרטני בנושא זה מפאת מורכבותו ואף להיעזר ביועץ הפנסיוני שלכם.

הטבת מס זו יכולה לחסוך לך עד 11,463 ₪ !

שכר דירה למגורים

בנושא מיסוי שכר דירה למגורים, 3 מסלולים אפשריים על פי כדאיות :

  1. מסלול פטור – עד הכנסה של 5,070 ₪ לחודש. פטור ממס.
  2. מסלול מס רגיל – חישוב המס על ההכנסות משכר הדירה בניכוי הוצאות ופחת (מינימום מס 30%).
  3. מסלול 10% – מס סופי של 10% מהתקבולים, ללא ניכויים הוצאות וזיכויים. אפשרות תשלום מס מופחת על פי מסלול זה הוא תשלום המקדמות עד 31 בינואר 2016. מסלול זה מומלץ לעוברים את תקרת הפטור.

תרומות

ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, יותר זיכוי בשיעור של 35% מסך התרומות למוסדות מוכרים. סכום המינימום לזיכוי – תרומות מעל 190 ₪ בשנה.

טיפים נוספים שיחסכו לכם המון כסף!

תשלום הפרשי ביטוח לאומי עבור 2015 עד 31.12  52% מהתשלום יהיה מוכר כהוצאה בשנת 2015! גם אם שולם בכרטיס אשראי בתשלומים (קרדיט) !!!

המדווחים על בסיס מזומן רשאים לדחות קבלת הכנסות לשנת 2016 וכך לפרוס את הרווחים על פני שנתיים (אם ב-2016 למשל צפויה הכנסה נמוכה יותר תכנון זה הוא פשוט מעולה!).

ודאו בכל סוף שנה מהי חובת ניהול הספרים של העסק שלכם ספר הזמנות, תעודות משלוח, קבלות, ספר תנועת מלאי, דו"ח ייצור, יומן רופא, כרטסת לקוחות וכו'…

בדיקת כדאיות מימוש תיק ניירות ערך לקיזוז הפסדים כנגד רווחי הון אחרים.

בדיקת זיכויים אישיים אחרים ילד לקוי למידה (או נטול יכולת), סיום תואר, החזקת קרוב במוסד, חייל משוחרר, ביטוח חיים (גם של המשכנתא), עולה חדש/תושב חוזר, יישוב פיתוח, הורה במשפחה חד הורית, נשוי שמשלם מזונות וכו'…

נסיעה להשתלמות / כנס סוף שנה כאשר מדובר בכנס מקצועי שמתקיים בארץ או בחו"ל.

בדיקת צורת התאגדות כדאית בחינה האם כדאי להפוך לחברה בע"מ / שותפות או להפוך מעוסק פטור לעוסק מורשה.

חוות דעת משפטית בתחום המיסוי לעתים אנו מבצעים פעולות כלכליות מסוימות אשר ניתן להכיר בהן לצרכי מס, לדוגמא מימוש ערבות אישית של בעל מניות בחברה יכול להיות מוכר כהפסד שאותו ניתן לקזז כנגד הכנסותיו האחרות של בעל המניות. דוגמא נוספת היא תשלום לספק שלא הנפיק חשבונית/קבלה ובהתקיים מספר תנאים, ניתן יהיה להכיר בתשלום כהוצאה ועל ידי כך לחסוך מסים! לצורך מימוש זכויותיכם יש להצטייד בחוות דעת עורך דין המומחה במיסוי.