בעקבות התרחבות והתפתחות המסחר המתבצע באמצעים אלקטרוניים והשימוש ההולך וגובר במטבעות וירטואליים עולות מספר שאלות מהותיות בנוגע להגדרת המטבע הוירטואלי והיבטי המיסוי בו. במאמר זה נסקור בכלליות מהו מטבע וירטואלי, כיצד נוצר ומה הפעולות הנפוצות בו ואת מכלול תשלומי המסים שיש לקחת בחשבון כאשר מבצעים מסחר במטבע וירטואלי. לעתים נשתמש במאמר במילה "ביטקוין" אך רק לשם הפשטות ובכל מקום אשר מוזכרת המילה "ביטקוין" הכוונה לכל מטבע וירטואלי מכל סוג, בעולם המונח לעולם המטבעות הווירטואליים מגיע מהביטוי "מטבעות מבוזרים"  או באנגלית Crypto currency .

מהו מטבע וירטואלי?

מטבע וירוטאלי הוא יחידה דיגיטלית ממוחשבת בעלת ערך, המשמשת לצורך סחר חליפין ו/או יחידה של חשבון וירטואלי. בשנים האחרונות חל גידול ניכר בשימוש בכסף וירטואלי לביצוע עסקאות ובחודשים האחרונים חלה עלייה של ממש בערכי המטבעות וגידול ניכר בהיקף פעילות הכרייה והסחר במטבעות הוירטואליים.

איך נוצר הביטקוין?

פעולת כריית הביטקויין או מטבעות ווירטואלים נעשית על ידי המשתמשים על גבי שרתים ייעודיים או מזדמנים באמצעות טכנולגיית בלוק צ'יין. מרגע היווצרות הביטקוין וחדירתו לשוק ניתן לסחור בו באמצעות העברתו בין "ארנקים דיגיטליים".

האם ביטקוין נחשב מטבע?

התשובה שלילית, ביטקוין אינו נחשב מטבע כיוון שעל פי חוק בנק ישראל "מטבע" הוא השקל החדש, מטבע אחר שיונפק על ידי בנק ישראל או מטבע חוץ שהונפקו על ידי מדינות זרות. כמו כן, חוק בנק ישראל קובע כי על מטבע להיות "שטר כסף או מעות" – דהיינו שטר או מטבע פיזי – מוחשי.

האם הביטקוין נחשב נייר ערך או מניה?

התשובה שלילית, ביטקוין אמנם מזכיר במקצת את עולם הדימויים של הבורסה (קנייה, מכירה, שער המרה וכדומה) אך על פי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 מטבע וירטואלי לא נחשב כנייר ערך.

אז מה נחשב הביטקוין?

כיוון שהביטקוין אינו "מטבע" או "מטבע חוץ" על פי ההגדרה בחוק, הרי שבעולם המסים יוגדר הביטקוין כנכס בלתי מוחשי על פי הגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש].

כמה מס צריך לשלם על מכירת ביטקוין?

מטבע וירטואלי נחשב "נכס" על פי ההגדרה בפקודת מס הכנסה ולכן מכירתו תסווג כהכנסה הונית (רווח הון) אשר חייבת במס רווחי הון בשיעור 25% מהרווח.

איך מחשבים את הרווח?

סכום המכירה פחות עלות הרכישה. אם רכשתי מטבע וירטואלי ב-1000$ ומכרתי אותו ב-10,000$ הרווח הוא 9,000$ ועליו נשלם מס ולכן חשוב מאד לשמור אסמכתאות לעלות המטבע הוירטואלי (בגובה 1000$).

לפי איזה שער מטבע נקבע הרווח?

ככלל הרווח ייקבע בפועל לפי הסכומים שהתקבלו אצל המוכר פחות הסכומים שיצאו מרשותו כאשר רכש את המטבע הוירטואלי וכן לפי שווי הוגן של שער המטבע ביום הרכישה לעומת יום המכירה.

איך משלמים את המס?

בעת מכירת ביטקוין יש לדווח לפקיד השומה ולשלם מקדמה על חשבון רווח ההון תוך 30 ימים מהמכירה בטופס מיוחד שנקרא 1399 ויש לצרף מסמכים המעידים על רכישת ומכירת המטבעות. על מנת לבצע את הדיווח בצורה נכונה ולשלם מינימום מסים, כדאי לבצע תכנון מס באמצעות יועץ מס.

האם יש סיכוי לתשלום מס גבוה מ-25%

התשובה חיובית, אם רשויות המס ימצאו את הפעילות במטבעות הוירטואלי עונות להגדרת "עסק" על פי מבחני הפעילות שנקבעו בפסיקה אזי יתכן מצב בו הרווחים מפעילות במטבעות וירטואליים תחויב במס שולי שיכול להגיע עד 50% ובדמי ביטוח לאומי של 19%. כמו כן, בפעילות עסקית עסקת מכירת הביטקוין חייבת במע"מ בשיעור 17%.

איך אדע אם הפעילות שלי היא כמו עסק או פעילות הונית?

ככלל, בוחנים את היקף הפעילות ומחזור העסקאות, ככל שהיקף הפעילות גדול ומגיע לתדירות יום יומית, יחד עם ידענות ובקיאות גדולה בתחום המטבעות הוירטואליים תהפוך את את העניין לעסקית עם שיעורי מס גבוהים הרבה יותר, פעילות כריית מטבעות תעיד באופן מובהק על עיסוק בתחום.

אם אני עונה להגדרת עסק, מה עליי לעשות?

אם לדעתך הנך עונה להגדרת עסק, עלייך לפנות לרשות המסים בכדי לפתוח עוסק או חברה ויש לדווח על ההכנסות מפעילות כרייה וסחר במטבעות וירטואליים באופן שוטף וכחלק מפעילות עסקית.
קבלת תמורה בגין שירות או מוצר במטבע וירטואלי
אם תמורה בגין שירות או מכר מתקבלת באמצעות מטבע וירטואלי – המוכר קיבל "שווי כסף" ולכן חייב להפיק חשבונית, לשלם מעמ, מס הכנסה וביטוח לאומי בגין התמורה. הקונה לעומת זאת ששילם באמצעות מטבע וירטואלי ייחשב כאילו "מכר" נכס ויצטרך לשלם מס רווחי הון. מחיר העסקה ייקבע לפי שווי השוק של המטבע הוירטואלי או לפי מחיר השוק של העסקה.

האם מכירת מטבע וירטואלי חייבת במע"מ?

אם הפעילות עונה להגדרת עסק, התשובה חיובית ויחול מע"מ בשיעור 17% על העסקה. אם העסקאות הן חד פעמיות אך בעלות אופי מסחרי העסקה תסווג כעסקת אקראי ויש לדווח עליה לרשויות המע"מ באופן מידי.

האם רשות המס יכולה לדעת שיש לי מטבע וירטואלי?

התשובה חיובית, לרשות המסים יחידת סייבר שבין יתר תפקידיה לאתר סוחרים ומחזיקים במטבעות וירטואליים שלא שילמו מסים בגין פעילותם.

האם כדאי לדווח על מכירת ביטקוין רטרואקטיבית?

במידה ומכרת בעבר ביטקוין וטרם דיווחת ושילמת מסים לרשות המס אנו ממליצים לחזור לישון בשקט ולבצע "גילוי" של הרווחים ולשלם את המס בגין הרווחים שנוצרו.

במידה ותגיע ביקורת מס מה היא תבדוק?

בביקורת מס יבדקו פקידי המס את המסמכים המתעדים מעבר תזרים והחזקה במטבעות אך בהנחיות מס הכנסה לעובדי הרשות מוגדרים תרחישים בהם רשויות המס לא יצליחו להתחקות אחר כל נתיבי ההעברות ובמקרה זה פקיד השומה ראשי לקבוע את הרווחים לפי שיקול דעתו. אנו מזהירים כי שיקול דעתו של פקיד השומה תמיד יהיה לטובתו והמס שישולם יכול להיות גבוה בצורה משמעותית ממה שהיה נדרש לשלם בפועל.

האם כדאי לשמור תיעוד לכל הרכישות והמכירות?

הטיפ הכי חשוב שתקבלו ממאמר זה הוא לשמור תיעוד של כל פעילות הקנייה והמכירה שלכם במטבעות הוירטואליים שכן יתכן ובמטבע אחד יווצר "הפסד" ובמטבע שני "רווח" ולפקיד השומה אין דרך לדעת על כך ונטייתו הטבעית תהיה לחייב במס גבוה מאד מבלי להתחשב בהפסדים שנוצרו ולכן בשמירת כל המסמכים ותיעוד נכון שלהם ניתן לבצע תכנוני מס שיפחיתו במידה ניכרת את תשלומי המס.