ירידת שיעור המע"מ ל-17% החל מיום 1.10.2015

שלום לכל קוראי הבלוג,
לאחרונה החליט שר האוצר להפעיל את סמכותו ולפרסם צו המפחית את שיעור המע"מ.
לפיכך, החל מיום 1.10.2015 יתעדכן שיעור המע"מ ויעמוד על 17%.
בעקבות ירידת שיעור המע"מ, להלן מספר כללים שיסייעו לכם להבין אם העסקה חייבת בשיעור המע"מ החדש או שמא הישן.

1. נותני שירותיםככלל, עסקאות עם נותני שירותים מחויבות במע"מ עם קבלת התמורה ולכן תמורה שתתקבל לאחר 1.10.15 תחויב ב-17%. יחד עם זאת ישנם מספר מצבים בהם מועד החיוב יהיה עם סיום מתן השירות (עסקאות בשווה כסף / עסקאות שלא נקבע להן מחיר / יחסים מיוחדים / נותן שירות שמחזור העסקאות שלו מעל 15 מיליון ש"ח בשנה ), במקרים אלו אם סיום מתן השירות התבצע עד 30.9.15 החיוב יהיה ב-18%. היה ומדובר על שירות שניתן בחלקים ולא ניתן להפריד בין חלקיו יהיה מועד התשלום ביום סיום מתן השירות או ביום קבלת התמורה לפי המוקדם. ככל שניתן להפריד בין חלקיו יהיה מועד החיוב יום תום מתן השירות לגבי כל חלק.

2. מכירת טוביןמועד החיוב במע"מ הוא יום מסירת הטובין, לפיכך טובין שימסרו לאחר 1.10.15 יחוייבו ב-17%.

3. עסקאות מקרקעיןמועד החיוב במע"מ בעסקאות מקרקעין חל ביום מסירת הנכס או ביצוע התשלום לפי המוקדם. לפיכך, תשלומים ששולמו כמקדמה בטרם נמסרו המקרקעין עד ליום 30.9.15 יחויבו ב-18% ואילו תשלומים שיבוצעו מיום 1.10.15 יחויבו ב-17%.

4. יבוא – מועד החיוב במע"מ חל ביום שחרור הסחורה מהמכס, לפיכך סחורה שתשוחרר מיום 1.10.15 תחויב ב-17%.

5. שכירות – ככלל, מועד החיוב במע"מ יהיה בעת תשלום דמי השכירות (בסיס מזומן) ולפיכך תשלומים שיתבצעו מיום 1.10.15 יחויבו ב-17%.

נתונים אלה מהווים תמצית בלבד ואינם מהווים תחליף לייעוץ אישי ופרטני, לשאלות נוספות, נשמח לעמוד לרשותכם.