הכרה בנסיעות לחו"ל – ביזנס וגם פלז'ר

לא אחת, נקרית בדרכנו הזדמנות לטוס לחו"ל לצרכי עבודה. במאמר זה נסקור את האפשרויות הניצבות בפניי בעל העסק בנוגע לתשלום והכרת הוצאות הנסיעה באמצעות העסק. אם נקפיד לעשות את הדברים בצורה נכונה ומסודרת, בהתאם לכללים נזכה ב"בונוס"  ונוכל לשלב את נסיעת העסקים (ביזנס) יחד עם הנאה פרטית (פלז'ר). 

מאמר מאת יועץ המס ועורך הדין שחר שאבי.

סעיף 17 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] קובע כי, הוצאות שהוצאו על ידי העסק לצורך ייצור הכנסות, יהיו הוצאות המותרות בניכוי ולכן הוצאות נסיעה לחו"ל שעומדות בתנאים יוכרו כהוצאות מוכרות לצורכי מס. כמובן שמלבד הוצאות הטיסה, ניתן להכיר גם בהוצאות השהייה עצמה ובין היתר, הוצאות הלינה, הנסיעות, ארוחות, כרטיסי טיסה, כרטיסי כניסה לתערוכות וכדומה ובלבד שצורפו קבלות בגין ההוצאות כאמור (ע"א 9734/05 ק.א. בוני מטסדורף והסביבה בע"מ נ' פקיד שומה ירושלים 3). גם פגישות ואירוח לקוחות וספקים יוכרו כהוצאה אך לגביהם יש לערוך תיעוד נפרד.  כמובן שהוצאות אלה יותרו בניכוי גם אם הוצאו בידי עובד, שנשלח לחו"ל מטעם מעסיקו. כיוון שלא אחת, בעל העסק משלב בנסיעתו מרכיבים עסקיים (Business) יחד עם מרכיבים פרטיים (pleasure) חשוב לבצע הפרדה מוחלטת בין המרכיבים (ע"א 4243/08 פקיד שומה גוש דן נ' ורד פרי) כדי למנוע מצב בו יחליט פקיד השומה על סיווג ההוצאה כ"מעורבת" ועל ידי כך לבטלה לגמרי (ע"א 580/65, א. בן עזר ובניו בע"מ נ' פקיד השומה למפעלים גדולים, תל-אביב). על הנוסע למלא דוח נסיעה לחו"ל שיכלול את פרטי הנסיעה, שמות הנוסעים ותפקידם, יעד הנסיעה ומטרתה. סכום ההוצאה בשקלים ייקבע על פי שער הדולר ביום בו הוצאה ההוצאה.

תקנה 2(2) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב- 1972 קובעת את סוגי ההוצאות בחו"ל והסכומים שיותרו בניכוי, כדלקמן :

כרטיסי טיסה 

כרטיס טיסה במחלקת תיירים מוכר במלואו, 100%.

כרטיס טיסה במחלקת עסקים / מחלקה ראשונה יוכר לפי מחיר כרטיס במחלקת עסקים בלבד.

לינה

1-7 לילות – 100% אך לא יותר מ-267$ ללילה.

8-90 לילות – עד 117$ יוכר 100% מעל 117$ ללילה יוכר 75% ולא פחות מ-117$.

91 לילות ומעלה – מקסימום 117$ ללילה.

הוצאות אחרות

אם הוגשו קבלות על לינה – לא יותר מ-75$ לכל יום שהייה.

אם לא הוגשו קבלות על לינה – 125$ ליום שהייה.

שכירות רכב

הוצאות השכירות בפועל עד לתקרה של 59$ ליום.

סעו בזהירות!

רשימת המדינות בהן ניתן לדרוש 125% מההוצאה הנקובה לעיל

אוסטריה גרמניה יוון צרפת
אוסטרליה דובאי יפן קאטר
איטליה דנמרק לוקסמבורג קוריאה
איסלנד הולנד נורווגיה קמרון
אירלנד הונג קונג ספרד קנדה
אנגולה  בריטניה עומאן שבדיה
בלגיה טיוואן פינלנד שוויץ

אנא השאירו תגובתכם