תזכורת בגין אי דיווח הכנסות משכר דירה למגורים בישראל

לאחרונה, התקבלו בתיבות הדואר של אלפי משפחות בישראל הודעות הנושאות את הכותרת "תזכורת בגין אי דיווח הכנסות משכר דירה למגורים בישראל". כידוע לכם בשנים האחרונות רשות המסים פועלת לאתר משכירי דירות שאינם מדווחים על הכנסות משכירות למגורים. רשות המסים מקבלת את הנתונים על ההשכרה ממספר מקורות לא מבוטל, החל ברישומים בטאבו (אם רשומה על שמך יותר מדירה אחת), ממשרד המשפטים (דירות שהתקבלו בירושה) וכן מאיתור חוזים שנשלחו על ידי השוכרים עצמם או שדלפו לרשת (העמותה לשכירות הוגנת). על פי המכתב, פקיד השומה מודיע כי מתנהל תיק במשרד המס הקרוב למקום המגורים של המשכיר כקבוע בפקודת מס הכנסה וכי על המשכיר לשלם את המס באחת מהאפשרויות העומדות לפניו. להזכירכם, חבות המס בגין דירת מגורים משתנה מאדם לאדם וניתנת האפשרות לבחור באחד מכמה מסלולי דיווח.

א. מסלול הפטור – עד הכנסה של 5,010 ש"ח לחודש מכל הדירות שבבעלות התא המשפחתי אין צורך לשלם מס ולא נדרש דיווח.

ב. הקטנת הפטור – מעל הכנסה של 5,010 ש"ח התקרה קטנה ומשולם מס על ההפרש. מס התחלתי של 31%. טעות נפוצה לחשוב שאם ההכנסה היא מעט מעל התקרה אזי ההפרה אינה חמורה אך מדובר בטעות כיוון שכל שקל מעל תקרת הפטור שאינו מדווח יכול להיות מחויב במס די גבוה ולכן רשות המסים מתייחסת בחומרה גם לאלו שאינם מדווחים על "סכומים קטנים" לטענתם. במסלול זה ניתן לדרוש הוצאות ופחת על דירות המגורים.

ג. מסלול 10% – מסלול בו משלמים מס סופי ללא ניכויים והפחתות מסך ההכנסה.

זכרו, הכנסות משכר דירה הינן הכנסות של התא המשפחתי – בן/בת זוג וילדים עד גיל 18.

במידה וההכנסות מהשכרת הדירה פטורות עד גובה התקרה יש להודיע לפקיד השומה על כך ולצרף אסמכתאות.

לתשומת לבכם, אי היענות למכתב תוך 30 יום, תגרור נקיטת אמצעים לאכיפת הדיווח ותשלום המס וכן לפתיחת תיק ודרישת דוחות על פי סמכות פקיד השומה לפי סעיף 131(א)(6) לפקודת מס הכנסה.

אנו ממליצים שלא לפנות לבד לפקיד השומה וליהנות מההגנה הרחבה אותה משרדנו מעניק ללקוחותיו ולנסות להגיע, באמצעותנו להסדר מול רשות המסים על הכנסות שלא דווחו תוך הסרת האחריות הפלילית, הקטנת חבות המס ככל הניתן והפחתת הקנסות בתיק.

לאתר רשות המסים והסבר מפורט לגבי דיווח הכנסות משכר דירה לחץ כאן