גילוי מרצון

גילוי מרצון הנו מסלול שהועלה כהצעה על ידי רשות המסים  עבור אנשים שיש ברשותם הון לא מוצהר. למעשה, הכוונה היא שאנשים שלא הצהירו על הון כחוק (ולא שילמו מיסים כחוק), יקבלו הזדמנות להצהיר על כספם ועל רכוש לא מדווח לרשות וישלמו בעדו מס הכנסה. מדוע  כדאי לנצל הזדמנות זו? משום שכך אותם האנשים לא יסתכנו בעמידה לדין לאור עבירות המס שבוצעו.

רשות המיסים באה ומציעה מחילה באם תבחרו לתקן את מעשיכם ולהצהיר נכונה על מנת שייגבה המס והכל יהיה כשורה. כך לא תסתכנו בהאשמה בגין עבירות פליליות והכסף יולבן. ואם תשאלו את עצמכם מה יוצא מזה עבור רשות המסים – סכומי עתק שנגרפים לקופתה.

נוהל גילוי מרצון – לחשוף או לא לחשוף

נוהל גילוי מרצון הנו הליך בו אדם מחליט לחשוף בפעם הראשונה הכנסות ונכסים שלא דיווח עליהם בפני רשויות המס. בתמורה לצעד זה, אותו אדם יקבל חסינות מפני נקיטת הליך פלילי נגדו.

אף על פי כן , נוהל זה אינו חל על הכנסות שהמקור שלהן הוא מעסקים שאינם חוקיים. כמו כן, נדרש כי הליך הגילוי מרצון יהיה כנה ומלא לחלוטין, משמע, מרגע שהאדם בוחר להיחשף במסגרת נוהל זה, עליו להיות חשוף לחלוטין בפני רשות המסים. חשוב להבין כי לא ניתן לדווח חלקית. לדוגמא אדם אשר בבעלותו עסק בינלאומי לא יכול להצהיר במסגרת ההליך על הכנסותיו ממדינה אחת ולא על הכנסות ממדינה אחרת.

כמו כן, יש להבין כי הליך הגילוי מרצון אינו מהווה דרך לחמוק מבדיקה של רשות המסים. הימנעות מבדיקה תהיה אפשרית אך ורק במצב בו בזמן מועד הפניה לא התקיימה חקירה או בדיקה של רשות המסים אצל מבקש תהליך הגילוי מרצון או אצל בן או בת זוגו, או בחברות הנתונות לשליטתו, זאת משום שאחרת, כל חקירה תתבטל ברגע שאדם יבקש גילוי מרצון, ואין זה הגון.

הליך הגילוי מרצון החל לפני שלוש שנים, ומדובר בהצלחה גדולה, שכן לא מעט אנשים שביצעו עבירות מס, היו מעוניינים לפתוח דף חדש, להלבין הון ולהחזירו לארץ בעלות תשלום המס, לרוב תשלום נמוך ממה שהיו אמורים לשלם מלכתחילה.

ההערכות מציגות אומדן של מעל 7000 בקשות לגילוי מרצון, בהן נחשף הון שחור שנצבר בגובה של כ- 25 מיליארד שקלים, והמס הכולל בגינו יכול להגיע עד ל-3 מיליארד שקלים.

תהליך גילוי מרצון  – מסלולים אפשריים לתהליך

מסלול אנונימי

המסלול האנונימי בהליך גילוי מרצון הנו המסלול המבוקש ביותר. מרבית בקשות הפונים היו למסלול האנונימי (מעל 60%) .

עיקרי המסלול קובעים כי ניתן לקיים מו"מ באופן אנונימי מול רשות המסים על ידי מיופה כוח רצוי על ידי יועץ מס שהוא גם עורך דין (קיים חיסיון מלא)

משהסתיים המו"מ, המבקש לגילוי מרצון יכול לבחור אחת מבין שתי האפשרויות הבאות:

    1. להיחשף ולהיענות להסכם מוסדר עם רשות המסים, משמע, לדווח על הון ועל הכנסות שלא דיווח עליהם קודם לכן ולשלם בגינם את המס הנדרש.
    2. לא להיחשף ולא לעשות כל צעד נוסף. במקרה זה האדם מסתכן בביצוע עבירה פלילית כמובן.

מסלול מקוצר

בנוסף קיים המסלול המקוצר – במסלול הזה הוגשו מעל 1,000 בקשות (עד כה). במסלול הזה ההון אינו עולה על 2 מיליון שקל, והכנסה החייבת במס אינה עולה על חצי מיליון שקל (בכל שנות הדיווח). במצב כזה, על רקע הסכום היחסית נמוך, האנשים יוכלו לגלות את ההכנסות והרווחים (במסגרת גילוי מרצון) ולקבל חסינות מהליכים פליליים בהליך מהיר, וללא צורך בניהול משא-ומתן מול רשות המס.

גילוי מרצון – הארכת הנוהל

במקור נוהל הגילוי מרצון תוכנן להסתיים עד סוף שנת 2016, לאחר מכן הוארך עד סוף שנת 2017 ולאחרונה החליטה רשות המיסים להאריך את נוהל הגילוי מרצון עד סוף שנת  2019, ונכללים בו המסלול האנונימי והמסלול המקוצר.

מטרת הנוהל היא באמת לאפשר לכמה שיותר אזרחים ישראלים נוספים שלא דיווחו כחוק על הכנסותיהם ועל נכסיהם ועברו עבירה פלילית, להיחשף ולשלם את המס הנדרש על כך. בכך יוכלו להימנע מסכנת נקיטת הליך פלילי נגדם. בדומה לנוהל הקודם נכללו בו גם מסלולים מקוצר ואנונימי. יש לציין כי המסלול האנונימי הנו בתוקף עד לתאריך ה- 31.12.18 בלבד.

הגשת בקשה לגילוי מרצון במסלול המקוצר תתאפשר במקרים בהם ההון עליו לא דיווחו לא עולה על 2 מיליון שקל, ובתנאי שההכנסה החייבת מתוך ההון אינה עולה על חצי מיליון שקלים.

על פי התקנות, באם יעמוד הנישום בתנאים המפורטים בנוהל, ויחשוף את הונו על הנכסים ועל ההכנסות שעליהם לא דיווח וישלם את מלוא המס עבורם, מתחייבת רשות המסים, באישור פרקליטות המדינה, שלא לנקוט בהליכים פליליים כנגדו.

לקריאת המאמר : "תזכורת בגין אי דיווח הכנסות משכר דירה למגורים בישראל" לחץ על התמונה

לקריאת המאמר: "גילוי מרצון על השכרת דירה למגורים" לחץ על התמונה.

לקריאת המאמר: "כמה מס צריך לשלם על ביטקוין" לחץ על התמונה.